Thi công chữa cháy tự động kho vải KCN Lê Minh Xuân

Thi công chữa cháy tự động

+ Hồ sơ được duyệt tại Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, số 258 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tiến hành kiểm tra Phương án chữa cháy, kiểm tra thực tế tại cơ sở và phê duyệt phương án.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

– Cách thức thực hiện:

Sau khi tiếp nhận phương án chữa cháy, Sở Cảnh sát pccc TP. HCM, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận, huyện; Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Trên sông sẽ xem xét nội dung phương án, cử cán bộ xuống kiểm tra thực tế tại cơ sở. Khi xét thấy phương án chữa cháy đạt yêu cầu thì phê duyệt.

55

 Thi công chữa cháy tự động

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

– Thời hạn giải quyết: 7 ngày

– Đối tượng thực hiện: DNTN Thụy Uyên

– Cơ quan thực hiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẩm duyệt pccc.

Thi công chữa cháy tự động

– Lệ phí: Không có.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu đơn pccc

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật số 27/2001-QH10, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001. Ngày có hiệu lực: 04/10/2001;

* Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy. Ngày có hiệu lực 16/5/2003.

* Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 / 3 /2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ. Ngày có hiệu lực 24/5/2004.

Xem dịch vụ khách của công ty

Thi công chữa cháy tự động kho vải KCN Lê Minh Xuân