Công ty tư vấn thiết kế PCCC nhà máy giấy Cần Giuột

Tư vấn thiết kế PCCC

Bản vẽ và thuyết minh về địa điểm xây dựng công trình, các lô phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói, bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực dân cư và công trình xung quanh;
Bản vẽ, thuyết minh hệ thống cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy.
Bản vẽ, thuyết minh bố trí địa điểm xây dựng đơn vị phòng cháy và chữa cháy ở khu vực trung tâm, thuận lợi về giao thông, thông tin liên lạc.
Trong dự án phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.
Giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các chất cháy dự kiến bố trí trên phương tiện;
Điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan;
Giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ;
Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác;
Hệ thống thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ;
Tài liệu về thông số kỹ thuật của các thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy được thiết kế lắp đặt và trang bị.

IMG_0327__Copy_

Tư vấn thiết kế PCCC

a) Thuyết minh thiết kế:
– Khái quát về địa điểm xây dựng, quy mô, tính chất của công trình.
– Các tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết kế PCCC của công trình.
– Giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng mục công trình.
– Thuyết minh về tính chất nguy hiểm cháy, nổ của dây chuyền công nghệ sản xuất.
– Thuyết minh về hệ thống điện, chống sét, chống nổ của công trình và bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
– Thuyết minh về các giải pháp thiết kế hệ thống PCCC bảo vệ công trình, trong đó nêu khái quát và tính toán hệ thống báo cháy, các hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác bảo đảm số lượng, vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình.
b) Bản vẽ thiết kế
+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể, thể hiện khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình kế cận ngoài hàng rào, khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng mục công trình, hệ thống giao thông nội bộ, nguồn nước chữa cháy, hệ thống thoát nạn.
– Bản vẽ kiến trúc các hạng mục công trình (thể hiện giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; hệ thống thoát nạn gồm cửa, lối đi, hành lang, cầu thang chung, cửa, lối đi cầu thang dành riêng cho thoát nạn, thiết bị chiếu sáng và chỉ dẫn lối thoát, thiết bị thông gió và hút khói, thiết bị cứu người…).

Tư vấn thiết kế PCCC

– Bản vẽ nguyên lý về: Dây chuyền công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống nổ của công trình và bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
– Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và bố trí mặt bằng hệ thống thông gió, thoát khói; hệ thống điều áp; hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn….
– Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và bố trí mặt bằng các hệ thống báo cháy, các hệ thống chữa cháy.
– Bản vẽ bố trí phương tiện chữa cháy di động như xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy di động, các loại bình chữa cháy.

Xem dịch vụ khách của công ty

Công ty tư vấn thiết kế PCCC nhà máy giấy Cần Giuột