Công ty thẩm duyệt PCCC xưởng vật liệu xây dựng

Công ty thẩm duyệt PCCC xưởng vật liệu xây dựng

Hồ sơ thẩm duyệt về PCCC đối với các dự án công trình:

1/ Hồ sơ thẩm duyệt:

 – Văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo;

– Bản sao Giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thỏa thuận về địa điểm của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;

– Các bản vẽ và bản thuyết minh thể hiện những nội dung sau:

+ Địa điểm xây dựng công trình bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình kế cận ngoài hàng rào;

+ Quy mô (diện tích), hạng sản xuất của công trình, bậc chịu lửa của các hạng mục công trình;

+ Bố trí tổng mặt bằng của công trình, trong đó thể hiện rõ khoảng cách giữa các hạng mục công trình, hệ thống giao thông nội bộ, nguồn nước chữa cháy, hệ thống thoát nạn;

+ Nguyên lý hoạt động và sơ đồ hệ thống báo cháy, chữa cháy;

+ Nguyên lý hoạt động và sơ đồ hệ thống điện, chống sét, thông gió, điều hòa không khí…;

+ Phương án trang bị phương tiện chữa cháy di động như xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy di động, các loại bình chữa cháy;

 – Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy gồm 03 bộ, nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo và hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư (có đóng dấu của chủ đầu tư).

Công ty thẩm duyệt PCCC xưởng vật liệu xây dựng

Công ty thẩm duyệt PCCC xưởng vật liệu xây dựng

Công ty thẩm duyệt PCCC xưởng vật liệu xây dựng

2/ Thời gian thẩm duyệt:

          Không quá 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Giải pháp ngăn cháy:

+ Tường ngăn cháy giữa các đơn nguyên của các khối nhà là tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa >=150 phút.

+ Các cửa của các tường ngăn cháy phải là cửa chống cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 72 phút.

Công ty thẩm duyệt PCCC xưởng vật liệu xây dựng

Công ty thẩm duyệt PCCC xưởng vật liệu xây dựng

Công ty thẩm duyệt PCCC xưởng vật liệu xây dựng

Hệ thống thoát nạn:
+ Của đi lên mái từ buồng thang bộ của các khối nhà phải mở theo chiều thoát nạn.
+ Không bố trí các phòng chức năng khác trong phòng đệm của cầu thang thoát nạn của khối nhà.

Hệ thống chữa cháy bằng nước:

+ Có giải pháp đấu nối đường hút của máy bơm cấp nước để đảm bảo mỗi máy bơm có ít nhất 02 đường hút từ bể chứa.
+ Tính toán và lựa chọn thông số của máy bơm cấp nước cho hệ thống màn nước ngăn cháy để bảo đảm lưu lượng, áp lực chữa cháy.
+ Đường ống chính của hệ thống màn nước ngăn cháy phải được đấu nối thành mạch vòng.

Công ty thẩm duyệt PCCC xưởng vật liệu xây dựng

 

Xem dịch vụ khách của công ty

Công ty thẩm duyệt PCCC xưởng vật liệu xây dựng