Thi công pccc Xưởng Gỗ MDF Tập Đoàn Đại Phát

Thi công pccc

theo các nguyên tắc cơ bản sau

TCVN 4317-1986 Nguyên tắc cơ bản để thiết kế thi công pccc.
TCVN 4879:1989 An toàn phòng cháy chữa cháy.
TCVN 5040 : 1990 Yêu cầu kỹ thuật Thiết bị phòng cháy và chữa cháy.
TCVN 5065 – 1990 Tiêu chuẩn thiết kế thi công chữa cháy tự động.
TCVN 2622:1995 Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.
TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng.
TCVN 6161:1996 Phòng cháy chữa cháy cho Chợ và Trung tâm Thương mại.
TCVN 6379 – 1998 Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy.
TCVN 5738 – 2000 Yêu cầu kỹ thuật Hệ thống báo cháy tự động.

WP_20140704_005

Thi công pccc
Bản vẽ mặt bằng tổng thể

Bản vẽ kiến trúc các hạng mục công trình.

Bản vẽ nguyên lý về: Dây chuyền công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống nổ của công trình và bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư bảo đảm các yêu cầu an toàn về PCCC.

Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và bố trí mặt bằng hệ thống thông gió, thoát khói; hệ thống điều áp; hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn…..

Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và bố trí mặt bằng các hệ thống báo cháy, chữa cháy, cấp nước chữa cháy.

Bản vẽ bố trí phương tiện chữa cháy, máy bơm chữa cháy, các loại bình chữa cháy.

Khái quát về địa điểm xây dựng, quy mô, tính chất của công trình.

Các tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết kế về PCCC của công trình.

Giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng mục công trình.

Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình, giải pháp ngăn cháy và chống cháy lan.

Thi công pccc

Thuyết minh về tính chất nguy hiểm cháy, nổ của dây chuyền công nghệ sản xuất.

Thuyết minh về hệ thống điện, chống sét, chống nổ của công trình và bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư bảo đảm các yêu cầu an toàn về PCCC

Thuyết minh về các giải pháp thi công hệ thống PCCC bảo vệ công trình, trong đó nêu khái quát và tính toán hệ thống báo cháy, các hệ thống PCCC và phương tiện PCCC khác bảo đảm số lượng, vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình.

Xem dịch vụ khách của công ty

Thi công pccc Xưởng Gỗ MDF Tập Đoàn Đại Phát