Lắp đặt phòng cháy chữa cháy siêu thị City Mart

Lắp đặt phòng cháy chữa cháy siêu thị City Mart

Nhà thầu lắp đặt phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm: Lắp đặt theo đúng thiết kế được cơ quan thẩm quyền duyệt, bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy thuộc phạm vi quản lý của mình trong suốt quá trình lắp đặt đến khi bàn giao công trường, lập hồ sơ hoàn công, hoàn chỉnh pháp lý, các tài liệu để phục vụ công việc nghiệm thu công trình,

Lắp đặt phòng cháy chữa cháy siêu thị City Mart

Lắp đặt phòng cháy chữa cháy siêu thị City Mart

Lắp đặt phòng cháy chữa cháy siêu thị City Mart

Cơ quan Cảnh sát pccc có trách nhiệm: Thẩm duyệt các yêu cầu về cấp nước chữa cháy, báo cháy tự động, chống sét đối với các dự án theo đúng tiêu chuẩn, quy định của pháp luật, kiểm định thiết bị phòng cháy chữa cháy trước khi lắp đặt, kiểm tra việc thi công lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hồ sơ thiết kế được duyệt; kiểm tra an toàn về pccc trong quá trình thi công và nghiệm thu công trình, tham gia nghiệm thu và ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình đã thẩm duyệt về PCCC.

Lắp đặt phòng cháy chữa cháy siêu thị City Mart

Lắp đặt phòng cháy chữa cháy siêu thị City Mart

Lắp đặt phòng cháy chữa cháy siêu thị City Mart

Chủ đầu tư có trách nhiệm: Trình hồ sơ thiết kế thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại khoản 3 điều 16 Nghị định, giám sát lắp đặt phòng cháy chữa cháy theo đúng thiết kế đã thẩm duyệt. Trường hợp có thay đổi về thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công thì chủ đầu tư phải giải trình hoặc thiết kế bổ sung để thẩm duyệt lại, tổ chức kiểm tra, giám sát thi công và nghiệm thu công trình pccc, bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy công trình trong suốt quá trình xây dựng đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Lắp đặt phòng cháy chữa cháy siêu thị City Mart

 

Xem dịch vụ khách của công ty

Lắp đặt phòng cháy chữa cháy siêu thị City Mart