Thi công hệ thống pccc cao ốc An Thành

Thi công hệ thống PCCC

chữa cháy vách tường, chữa cháy tự động, màng ngăn cháy, báo cháy tự động, hệ thống chống sét.

Cảnh sát PCCC địa phương thực hiện kiểm tra thi công về phòng cháy chữa cháy công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặt biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy do mình thẩm duyệt.

Trong trường hợp cần thiết, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phối hợp với đội liên ngành quận tiến hành kiểm tra thi công về xây dựng, phòng cháy và chữa cháy, vệ sinh y tế.

WP_20140704_007

Thi công hệ thống PCCC

Công ty thi công phòng cháy chữa cháy, chủ đầu tư phải có mặt tham gia, đồng thời chủ đầu tư có thể mời các thành phần khác có liên quan trực tiếp tham gia nếu thấy cần thiết. Chủ đầu tư, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra. Hồ sơ phục vụ kiểm tra thi công bao gồm hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt và các chứng chỉ, tài liệu cần thiết liên quan đến chất lượng thi công, lắp đặt các thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

Chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm thông báo tiến độ thi công công trình, lắp đặt các thiết bị phòng cháy và chữa cháy do Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ở địa phương nơi có công trình xây dựng.

Thi công hệ thống PCCC

Trước khi tiến hành kiểm tra thi công ít nhất 3 ngày làm việc, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải thông báo cho chủ đầu tư, chủ phương tiện về thời gian, nội dung, kế hoạch kiểm tra.

Kết quả kiểm tra được ghi vào biên bản theo mẫu PC23 Phụ lục 1 Thông tư. Chủ đầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn những kiến nghị của cơ quan kiểm tra đã nêu trong biên bản.

Xem dịch vụ khách của công ty

Thi công hệ thống pccc cao ốc An Thành