Lắp đặt PCCC nhà máy sản xuất quạt HALI

Lắp đặt PCCC nhà máy sản xuất quạt HALI

tự động Sprinkler là loại hệ thống chữa cháy hiện đại nhất hịện nay. Nó dập tắt đám cháy bằng cách phun nước trực tiếp vào khu vực đang cháy mà tại đó đầu phun sprinkler bị kích hoạt ở ngưỡng nhiệt độ 68 độ. Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler là một hệ thống liên kết các đường ống chạy xung quanh nhà xưởng theo những tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.  Hệ thống tự động bao giờ cũng có một lượng nước nhất định trong hồ nước và bơm chữa cháy luôn ở chớ độ auto ( tự dộng khởi động động cơ).

Có nhiều loại hệ thống sprinkler:

Hệ thống có nước: Là hệ thống sprinkler có các đầu sprinkler tự động được gắn vào hệ thống ĐƯỜNG ỐNG CÓ CHỨA SẴN NƯỚC, và nối kết với nguồn nước, nhờ đó, nước sẽ phun ra ngay lập tức, qua các sprinklers đã mở do lửa từ đám cháy phát ra.

Lắp đặt PCCC nhà máy sản xuất quạt HALI

Lắp đặt PCCC nhà máy sản xuất quạt HALI

Lắp đặt PCCC nhà máy sản xuất quạt HALI

Hệ thống khô: Là hệ thống sprinkler có các đầu sprinkler tự động được gắn vào hệ thống ĐƯỜNG ỐNG CÓ CHỨA không khí hoặc nitrogen được duy trì bởi áp lực, và khi sprinklers đã mở do nhiệt từ đám cháy phát ra, khí bên trong đường ống thoát ra, cho phép áp lực nước làm mở valve.

Hệ thống kích hoạt trước: Là hệ thống sprinkler có các đầu sprinklers tự động được gắn vào hệ thống đường ống có chứa không khí, có thể có hoặc không có áp lực, và có một hệ thống báo cháy bổ sung được lắp đặt tại những vị trí có đặt đầu sprinkler. 

Hệ thống hồng thủy: Là hệ thống sprinkler dùng các đầu sprinkler mở sẵn được gắn vào một nguồn nước, qua một van mà van đó sẽ được mở do sự kích hoạt của một hệ thống báo cháy được lắp đặt tại vị trí có đặt đầu sprinkler. 

Hệ thống kết hợp hồng thủy-kích hoạt trước: Là hệ thống sprinkler có các đầu sprinklers tự động được gắn vào hệ thống đường ống có chứa không khí, có áp lực, và có một hệ thống dò cháy bổ sung được lắp đặt tại vị trí có đặt đầu sprinkler. 

Lắp đặt PCCC nhà máy sản xuất quạt HALI

Lắp đặt PCCC nhà máy sản xuất quạt HALI

Lắp đặt PCCC nhà máy sản xuất quạt HALI

Thông thường, trạm bơm của hệ thống sprinkler được đặt gần hồ nước trong các phòng riêng biệt với các tường và trần có giới hạn chịu lửa thấp nhất là 60 phút, có cửa riêng ra ngoài nhà hoặc ra sàn cầu thang. Cần phải có biện pháp bảo quản cụm bơm tốt như làm mái che, lắp đặt nơi thoáng mát và có chế độ bảo trì thường xuyên.

Lắp đặt PCCC nhà máy sản xuất quạt HALI

 

 

Xem dịch vụ khách của công ty

Lắp đặt PCCC nhà máy sản xuất quạt HALI