Công ty thi công PCCC nhà xưởng khu chế xuất Tân Thuận

Thi công PCCC

phòng cháy chữa cháy:
Huy động toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy.
Trong hoạt động pccc phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra.
Sẵn sàng chuẩn bị lực lượng pccc, phương tiện chữa cháy và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy nhanh chóng kịp thời, có hiệu quả.
Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ sau đó là lực lượng cảnh sát pccc.
Trách nhiệm thi công PCCC:
Thi công Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của nhà thầu hệ thống pccc.
Đảm bảo tính khách quan dân chủ chịu trách nhiệm với cơ quan pccc.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thi công chịu trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình.
Lực lượng Cảnh sát pccc và cứu hộ cứu nạn có trách nhiệm kiểm tra hoạt động phòng cháy chữa cháy của chũ đầu tư và nhà thầu pccc.
IMG_0628 (Copy) (1)

Thi công PCCC

Tuyên truyền phổ biếnvề phòng cháy chữa cháy
Cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm tuyên truyền pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy thường xuyên, rộng rãi đến quần chúng nhân dân, học sinh, cơ quan, tổ chức…..trong toàn xã hội
Cơ quan, tổ chức và hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho mọi người trong phạm vi quản lý của mình.

Thi công PCCC

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong đầu tư xây dựng
1. Chủ đầu tư phải trình duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, chỉ được thi công pccc khi thiết kế đã được duyệt, tổ chức kiểm tra, giám sát thi công, nghiệm thu và bàn giao công trình trước khi đưa vào sử dụng.
Trong quá trình thi công công trình pccc, nếu có thay đổi thiết kế thì phải thiết kế bổ sung và phải được duyệt lại.
2. Trong quá trình thi công công trình, chủ đầu tư, nhà thầu pccc phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.
3. Trong quá trình sử dụng công trình, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thường xuyên bảo trì phòng cháy và chữa cháy.

Xem dịch vụ khách của công ty

Công ty thi công PCCC nhà xưởng khu chế xuất Tân Thuận