Công ty thẩm duyệt PCCC xưởng giày

Thẩm duyệt pccc
– Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
– Cơ quan, tổ chức có sử dụng lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương theo quy định tại điểm b, mục 3, điều 22 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.

– Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tiến hành kiểm tra Phương án chữa cháy, kiểm tra thực tế tại cơ sở và phê duyệt phương án.

Sau khi tiếp nhận phương án chữa cháy, Sở Cảnh sát PCCC, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận, huyện; sẽ xem xét nội dung phương án, cử cán bộ xuống kiểm tra thực tế tại cơ sở. Khi xét thấy phương án chữa cháy đạt yêu cầu thì phê duyệt.

Thẩm duyệt pccc
chay

Danh mục hồ sơ xin thẩm duyệt phương án PCCC

1. Giấy Ủy Quyền

2. Tờ trình đề nghị thẩm duyệt pccc

3. Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy đăng ký kinh doanh

4. Hợp đồng thuê đất/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

5. Chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng thiết kế hệ thống PCCC

7. Khái toán hệ thống phòng cháy chữa cháy

8. Bản vẽ thiết kế phòng cháy chữa cháy

Thẩm duyệt pccc
a) Đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: không quá 10 ngày làm việc.

b) Đối với các dự án, thiết kế công trình:

– Không quá 20 ngày làm việc đối với dự án quy hoạch, dự án xây dựng.

– Không quá 30 ngày làm việc đối với thiết kế kỹ thuật công trình nhóm A; không quá 20 ngày làm việc đối với công trình thuộc nhóm B, C.

Phân nhóm dự án công trình A, B, C thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

c) Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PCCC không quá 20 ngày làm việc.

Xem dịch vụ khách của công ty

Công ty thẩm duyệt PCCC xưởng giày