Công ty PCCC

Công ty PCCC

Công ty PCCC Đặng Gia Bảo thi công lắp đặt hệ thống PCCC nhà máy gỗ Đông Hưng theo bản vẽ thiết kế PCCC được duyệt đúng theo Nghị Định 209/2004/NĐ-CP, giảm chi phí cho chủ đầu tư. Việc thi công thực hiện chặt chẽ và nghiêm ngặt theo từng công việc, có hệ thống để đảm bảo chất lượng cho công trình khi hoàn thành, giảm chi phí cho chủ đầu tư.

Công ty PCCC

Công ty PCCC

Công ty PCCC

Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng công ty pccc:

1. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng lập và được chủ đầu tư phê duyệt.

2. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng phòng cháy chữa cháy được sở phòng cháy phê duyệt;

b) Tuân thủ các tiêu chuẩn luật pccc được áp dụng.

căn cứ thực trạng nhà xưởng sản xuất hàng khó cháy hay dễ cháy:

a) Hợp đồng tư vấn thiết kế pccc;

b) Hợp đồng thi công pccc với công ty pccc;

c) Hoàn công nghiệm thu pccc với sở cảnh sát pccc ( hoặc cục PCCC VN);

d) Lập phương án chữa cháy cho chủ đầu tư.

e) Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn quy phạm luật phòng cháy chữa cháy

f) Hồ sơ thiết kế PCCC gồm thuyết minh, bản vẽ thiết kế và dự toán, tổng dự toán.

Công ty PCCC

Công ty PCCC

Công ty PCCC

2. Tùy theo tính chất, quy mô và yêu cầu của công trình xây dựng, chủ đầu tư cần thuê công ty có chức năng thiết kế pccc (chứng chỉ hành nghề), cấp công trình để thực hiện thẩm tra thiết kế tại sở cảnh sát pccc thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp thiết kế không bảo đảm yêu cầu theo hợp đồng thì nhà thầu thiết kế phải thiết kế lại và chịu mọi chi phí.

3. Đơn vị thầu thiết kế phòng cháy chữa cháy chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng thiết kế xây dựng công trình và phải bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại.

thi công công trình phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu. Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì trước khi thi công xây dựng phải nghiệm thu lại. Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu pccc.

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình phòng cháy chữa cháy kịp thời sau khi có phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công pccc. Nghiệm thu công trình xây dựng được phân thành:

a) Nghiệm thu từng công việc trong quá trình thi công pccc;

b) Nghiệm thu bộ phận công trình thi công ;

c) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng pccc để đưa vào sử dụng.

3. Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được chủ đầu tư và cơ quan chức năng nghiệm thu pccc.

4. Khi chủ đầu tư, nhà thầu là người nước ngoài thì các biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công bộ phận công trình và công trình xây dựng được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài do chủ đầu tư lựa chọn.

Công ty PCCC

Xem dịch vụ khách của công ty

Công ty PCCC