Thi công PCCC xưởng may Nhật Nam

Thiết kế pccc

1. Khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm các nội dung sau đây:

a) Địa điểm xây dựng, bố trí lô, khu vực

b) Hệ thống cấp nước, giao thông.

c) Bố trí cụm bơm pccc ở những nơi hợp lý.

d) Dự toán đầu tư phòng cháy chữa cháy.

2. Khi lập dự án, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình phải có giải pháp, thiết kế pccc bảo đảm các nội dung sau:

a) Địa điểm xây dựng, khoảng cách an toàn.

b) Hệ thống thoát nạn, thoát hiểm.

c) Trang bị phương tiện pccc.

d) Hệ thống tiếp nước chữa cháy.

đ) Dự toán kinh phí phòng cháy chữa cháy.

3. Các dự án, thiết kế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

4. Chính phủ quy định danh mục dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế pccc, thẩm duyệt pccc, thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Công ty thi công pccc

Công ty thi công pccc

Công ty thi công pccc

1./ Hệ thống phòng cháy.

Lắp đặt ống điện luồn dây tín hiệu (thi công ống luồn dây tín hiệu giống như hệ điện).

Kiểm tra hệ thống bằng cách dùng thiết bị tạo khói hoặc lửa đặt gần đầu báo trong thời gian 7 giây thì còi hú báo cháy thì hệ thống hoạt động bình thường. Nếu không thì kiểm tra và khắc phục, sau đó test lại. Nhấn vào nút nhấn khẩn xem còi có báo không, nếu báo thì hệ hoạt động.

Công ty thi công pccc

Công ty lắp đặt phòng cháy chữa cháy

Công ty lắp đặt phòng cháy chữa cháy

2./ Hệ thống chữa cháy.

Lắp đặt ống chữa cháy bằng phương pháp hàn điện hoặc ren, lắp tủ chữa cháy. Các ống sắt trán kẽm được cố định bằng cùm treo hoặc giá đỡ bằng sắt V5.

Đổ bê tông các đế máy bơm Diesel, bơm điện và bơm tăng áp cao khoảng 10cm. Khi đổ bê tông phải gắn các bu lông chờ để cân chỉnh động cơ được cân bằng chính xác.

Lắp đặt hệ thống bơm, tủ chữa cháy, họng chờ cấp nước, tủ điều khiển bơm …

Vận hành toàn hệ thống và kiểm tra lại đường ống, các van và họng chờ với áp lực 8kg.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Thực hiện các biện pháp phòng cháy; chữa cháy kịp thời khi có cháy xảy ra.

Xây dựng lực lượng phòng cháy và chữa cháy; trang bị và quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Công ty thi công pccc

 

Xem dịch vụ khách của công ty

Thi công PCCC xưởng may Nhật Nam