Công ty nghiệm thu PCCC

Nghiệm thu pccc

Tổ chức và cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của luật pccc.
Tổ chức và cá nhân nộp Công văn đề nghị nghiệm thu trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Phòng Tham mưu – Sở cảnh sát PCCC TP.HCM.
Khi đủ điều kiện an toàn về PCCC, căn cứ theo ngày hẹn, chủ đầu tư hoặc người đại diện đến Phòng tiếp nhận hồ sơ-Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy – Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố để nhận Văn bản nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy Buổi sáng từ 7giờ 30 đến 11giờ 30, buổi chiều từ 13giờ đến 17giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu.

WP_20140709_010

Nghiệm thu pccc
Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC và Biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát PCCC.
Báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và kết cấu PCCC.
Văn bản, chứng chỉ kiểm định thiết bị, phương tiện PCCC đã lắp đặt trong công trình.
Biên bản thử nghiệm và nghiệm thu từng phần và tổng thể các hạng mục, hệ thống PCCC
Các bản vẽ hoàn công hệ thống PCCC và các hạng mục liên quan đến PCCC.
Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống PCCC của công trình, của phương tiện.
Văn bản nghiệm thu các hạng mục, hệ thống, thiết bị kỹ thuật khác có liên quan đến PCCC.
Các văn bản và hồ sơ nêu trên phải có đủ dấu, chữ ký của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thiết kế, nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt; riêng các bản vẽ hoàn công của hệ thống PCCC và của các hạng mục có liên quan đến PCCC chỉ dịch ra tiếng Việt những nội dung cơ bản theo yêu cầu của Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nghiệm thu pccc

Cục Cảnh sát PCCC kiểm tra nghiệm thu và ra văn bản nghiệm thu về PCCC đối với các công trình, Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC do Cục Cảnh sát PCCC thẩm duyệt.
Phòng Cảnh sát PCCC kiểm tra nghiệm thu và ra văn bản nghiệm thu về PCCC đối với các công trình do Phòng Cảnh sát PCCC thẩm duyệt và các công trình do Cục Cảnh sát PCCC ủy quyền.

Xem dịch vụ khách của công ty

Công ty nghiệm thu PCCC