Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhà máy ABB

Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Đại diện của chủ đầu tư, chủ phương tiện, đại diện đơn vị thi công đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, khi hoàn thành một số hạng mục hoặc toàn bộ công trình, phương tiện đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Chủ đầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện và có mặt khi Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh kiểm tra thực tế các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy của công trình theo thiết kế đã thẩm duyệt; Tổ chức thử nghiệm hoạt động thực tế các hệ thống, thiết bị phòng cháy chữa cháy của công trình khi xét thấy cần thiết. Kết quả kiểm tra và thử nghiệm được lập thành biên bản theo mẫu PC3.
Đến nhận văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.
* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
– Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại địa điểm thi công, trụ sở của chủ đầu tư, chủ phương tiện, đơn vị thi công và trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương.

 

anh-2

Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm có:
1/ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, Biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy chữa cháy của Cảnh sát pccc Bình Dương
2/ Báo cáo hoàn tất công trình của chủ đầu tư, Biên bản thử nghiệm thiết bị.
3/ Văn bản, chứng chỉ kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy đã lắp đặt trong công trình;
4/ Biên bản thử nghiệm và nghiệm thu từng phần và tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
5/ Bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy.
6/ Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình.
7/ Văn bản nghiệm thu hệ thống, thiết bị kỹ thuật khác có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy.
Các văn bản và hồ sơ nêu trên phải có đủ dấu, chữ ký của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị thiết kế.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
– Thời hạn giải quyết:
Không quá 07 ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra và thử nghiệm.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương.

Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
1/ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001.
2/ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
3/ Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.

 

Xem dịch vụ khách của công ty

Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhà máy ABB