Công ty thi công pccc Đặng Gia Bảo kiểm định phương tiện chữa cháy

Công ty thi công PCCC

Kiểm định phương tiện chủng loại phòng cháy và chữa cháy, Kiểm định thông số kỹ thuật phương tiện pccc.

– Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ CO, CQ, thời gian sản xuất, số sêri, chủng loại mẫu mã và các thông số kỹ thuật của phương tiện pccc

-Lấy mẫu thử nghiệm, thực nghiệm theo phương pháp xác suất; đối với mỗi lô hàng cùng chủng loại, mẫu mã tiến hành kiểm định 10% số lượng phương tiện cần kiểm định.

– Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định theo mẫu PC20.

– Cấp Giấy chứng nhận kiểm định theo mẫu PC21 hoặc dán tem, đóng dấu kiểm định theo mẫu PC22.

IMG_0354__Copy_

 

Công ty thi công PCCC

 Thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy:

– Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện phòng cháy chữa cháy

– Chứng nhận chất lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy

– Chứng nhận xuất xứ của phương tiện pccc

Công ty thi công PCCC

Chủ phương tiện chuẩn bị 02 bộ hồ sơ và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm định theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Thẩm quyền kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy: Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, sở cảnh sát pccc, trung tâm kiểm định pccc và các đơn vị có chức năng kiểm định.

Thẩm định pccc đúng chức năng quyền hạn.

Xem dịch vụ khách của công ty

Công ty thi công pccc Đặng Gia Bảo kiểm định phương tiện chữa cháy