Công ty thầu pccc lưu ý an toàn khi sử dụng điện

Công ty thầu pccc

Đóng ngắt mạch điện không đúng là nguyên nhân tai nạn cho người vận hành. Vì vậy cần vận hành các thiết bị điện theo đúng quy trình sơ đồ nối dây của các thiết bị điện.

Nhân viên kỹ thuật điện phải hiểu biết về kỹ thuật điện, hiểu rõ các thiết bị, sơ đồ và các bộ phận có thể gây ra nguy hiểm, biết cấp cứu người bị điện giật.

Khi thao tác điện có 2 người, một người thực hiện công việc còn một người theo dõi kiểm tra.

Phải chọn đúng điện áp sử dụng hoặc nối dây trung tính các thiết bị điện cũng như thắp sáng theo đúng quy chuẩn.

Nghiêm chỉnh chấp hành luật pccc.

Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ an toàn và bảo vệ khi làm việc.

Tổ chức kiểm tra vận hành theo đúng các quy tắc an toàn.

Phải thường xuyên kiểm tra dự phòng cách điện của các thiết bị điện.

Kiểm tra các mối dây điện trong thi công pccc.

Công ty thầu pccc

tải xuống

 

Trước khi sử dụng các thiết bị điện cần kiểm tra: Cách điện giữa các pha với nhau, giữa pha và vỏ. Trị số điện trở cách điện cho phép

Ở những nơi có điện nguy hiểm, để đề phòng người vô tình tiếp xúc, phải có hàng rào bằng lưới, có biển báo nguy hiểm.

Sử dụng thiết bị pccc trong an toan điện là cần thiết.

Đề phòng điện rò ra các bộ phận khác và để tản dòng điện vào trong đất nối đất an toàn và cân bằng thế. Nối đất nhằm bảo vệ cho người khi chạm phải vỏ các thiết bị điện trong trường hợp cách điện của thiết bị bị hư.

Công ty thầu pccc

Khi sửa chữa hệ thống pccc phải ngắt nguồn điện: Rút phích cắm, tắt công tắc, rút nắp cầu chì, cắt cầu dao hay aptomat tổng, sử dụng các vật lót cách điện, sử dụng các thiết bị lao động cách điện, sử dụng các dụng cụ kiểm tra.

Mọi người cần tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam, để tránh những đáng tiếc trong cháy nổ.

 

 

Xem dịch vụ khách của công ty

Công ty thầu pccc lưu ý an toàn khi sử dụng điện